Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

FreeBitco Bot Script

vào bấm F12 Chọn thẻ Console


bconfig = { maxBet: 0.00000256, wait: 700, toggleHilo:false }; hilo = 'lo'; multiplier = 1; rollDice = function() { if ($('#double_your_btc_bet_lose').html() !== '') { $('#double_your_btc_2x').click(); multiplier++; if(bconfig.toggleHilo)toggleHiLo(); } else { $('#double_your_btc_min').click(); multiplier = 1; } if (parseFloat($('#balance').html()) < (parseFloat($('#double_your_btc_stake').val()) * 2) || parseFloat($('#double_your_btc_stake').val()) > bconfig.maxBet) { $('#double_your_btc_min').click(); } $('#double_your_btc_bet_' + hilo + '_button').click(); setTimeout(rollDice, (multiplier * bconfig.wait) + Math.round(Math.random() * 100)); }; toggleHiLo = function() { if (hilo === 'lo') { hilo = 'lo'; } else { hilo = 'lo'; } }; rollDice();

Bài đăng mới nhất

Hướng Dẫn Hack Game Gunz

Hướng Dẫn Hack Game Gunz

Sea Monsters: A Prehistoric Adventure - Quái Vật Biển (2007) - HD 720p

Splice - Người Lai (2010) - HD 720p

Inception - Kẻ Cắp Giấc Mơ (2010) - HD 1080p

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) - HD Movie

G-force - Siêu điệp viên chuột ( 2GB )